Primeira mision: A TERRAa nosa primeira mision e A terra, aterramos nun pais cheo de
enanos onde veñen e van os automoviles, segun Celso Emilio Ferreiro:No país do ananos veñen e van, fon, fon, os automoveles,
Coma bestas fuxindo non se sabe,
Bulindo escuramente polas rúas,
Cañimo de ningures,
Non importa con tal de ser veloces.
Velocidade,
Ise Moloch
De agora, aluciado,
Queimando gasolina
Roda, roda
Aí que chegar axiña non sei onde
Ou non chegar xamais, o caso é ire
Nas catro rodas, ire e despois vire,
Coa bribacedeira a punto.
O asunto esta no ire e vire,
Chegar logo marcharAdeus que teño presa,
Que teño moita presa, presa, presa,
Que teño moita preesa de ter presa
Semaforo bermello, mala sorte,
De novo a camiñar, fon, fon
As bestas sobre rodas,
Veñen e van,fon, fon,
E non se sabe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario